nordwood-themes-Sf2TRU7ShO8-unsplash
gauravdeep-singh-bansal-caC13DIDe9E-unsplash

Over de commissie

De Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie leidt het onafhankelijk onderzoek naar de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie 1956 -1984. Op basis van de uitkomsten van de drie deelonderzoeken die de commissie leidt, zal ze een eindrapport schrijven en aan de minister aanbieden.

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden

Prof. dr. Micha de Winter
Prof. dr. Micha de WinterVoorzitter van de commissie
Lees verder
Micha de Winter is emeritus-hoogleraar Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht en was in de periode 2016–2020 voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Prof. De Winter publiceerde een groot aantal boeken en artikelen op zijn vakgebied. Daarnaast adviseerde hij diverse ministeries en gemeenten over jeugd- en gezinsbeleid en opvoedingsvraagstukken.
Prof. mr. drs. Mariëlle Bruning
Prof. mr. drs. Mariëlle Bruning Commissielid
Lees verder
Mariëlle Bruning is jurist en cultuurwetenschapper. Zij is hoogleraar Jeugdrecht bij de Universiteit Leiden, zij is opleidingsdirecteur van de masteropleiding Jeugdrecht. Prof. Bruning is deskundige op het gebied van jeugdrecht en doet onderzoek op het terrein van juridische aspecten van kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdbescherming, rechten van kinderen in procedures en kinderrechten. Zij is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam (team familie en jeugd).
Prof. dr. Trudy Dehue
Prof. dr. Trudy DehueCommissielid
Lees verder
Trudy Dehue is emeritus-hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis, toegepast op de wetenschappen die mensen bestuderen. Recent is haar boek Ei, foetus, baby verschenen over de vraag hoe door de tijden heen feiten over menselijke zwangerschap tot stand zijn gebracht.
Prof. dr. Trudy Mooren
Prof. dr. Trudy MoorenCommissielid
Lees verder
Trudy Mooren is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij is betrokken bij onderzoek en onderwijs op gebied van de psychotraumatologie. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de gevolgen van psychotrauma voor familierelaties. Daarnaast werkt prof. Mooren als klinisch psycholoog bij ARQ Centrum '45, aan diagnostiek, behandeling en deskundigheidsbevordering van kinderen, jeugdigen en volwassenen na gewelds- en migratie-ervaringen. Zij is hoofdopleider van de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog-specialist.
Prof. dr. Carol van Nijnatten
Prof. dr. Carol van NijnattenCommissielid
Lees verder
Carol van Nijnatten is ontwikkelingspsycholoog en heeft gewerkt als universitair hoofddocent bij Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en was bijzonder hoogleraar maatschappelijk werk aan de Radboud Universiteit. Zijn deskundigheid ligt op het brede terrein van de kinderbescherming, in het bijzonder op de verhouding tussen hulp en recht in de jeugdzorg. Van 2013 – 2021 was hij lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Previous
Next
CBAA.nl maakt gebruik van cookies