Het onderzoek

Het onderzoek

Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen heeft de commissie drie verschillende onderzoeksopdrachten gegeven aan drie groepen wetenschappers. Alle drie de deelonderzoeken hebben een eigen invalshoek en niet één geeft alle antwoorden. Samen kunnen ze een completer beeld opleveren van hoe de geschiedenis van afstand en adoptie eruit heeft gezien.

beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash
hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash

Deelonderzoeken

Historische bronnen

In het deelonderzoek historische bronnen bestuderen onderzoekers van het IISG documenten over afstand en adoptie in archieven. Ook zijn ze geïnteresseerd in brieven of andere documenten uit die tijd die mensen nog thuis hebben.

Ervaringen van mensen

Onderzoeksinstituut Atria zoekt mensen die hun persoonlijke ervaringen met afstand en adoptie tussen 1956 en 1984 willen delen. Atria werkt met vragenlijsten en interviews.

Hedendaagse perspectieven

Onderzoekers van Maastricht University kijken in dit deelonderzoek naar het heden:  Welke opvattingen hebben betrokkenen vandaag de dag over het omgaan met de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie?

CBAA.nl maakt gebruik van cookies