Bulletin 8 Commissie Binnenlandse Afstand en Adoptie

mei 2024

Dit is het achtste bulletin van de commissie die onderzoek doet naar afstand en adoptie in Nederland in de periode van 1956 tot 1984. Als u mensen kent die dit een belangrijk onderwerp vinden dan kunt u ze dit bulletin doorsturen. Zij kunnen zich ook zelf opgeven via bulletin@cbaa.nl zodat ze het de volgende keer automatisch toegestuurd krijgen.

Dit bulletin gaat over de afronding van de deelonderzoeken en de planning van de commissie.

Al in ons vorige bulletin schreef ik u dat het onderzoek meer tijd kost dan gepland. In dit bulletin leest u meer over hoe dat zo komt. Zorgvuldigheid vinden we belangrijker dan haast. De verhalen van mensen zijn kostbaar en persoonlijke gegevens zijn kwetsbaar.

Samen met mijn commissieleden en de onderzoekers werk ik nu aan het op een rij zetten van de grote hoeveelheid informatie die we al boven tafel hebben gekregen. Het is vanaf het begin van het onderzoek voor ons belangrijk geweest om zoveel mogelijk verschillende kanten van de geschiedenis in beeld te krijgen. Dit gaat ook lukken, als ik kijk naar wat de deelnemers aan het onderzoek met de onderzoekers gedeeld hebben en naar alle informatie die in archieven gevonden is. We doen ons uiterste best een rapport te maken dat recht doet aan de ervaringen van mensen en aan alle verschillen die er zijn geweest. Er zijn grote verschillen tussen hoe levens van mensen zijn verlopen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor hun kijk op de geschiedenis. Het maakt me blij dat we dit kunnen doen, dankzij de grote inspanningen van de deelonderzoekers en vooral ook van de deelnemers aan het onderzoek.

Het eindrapport over het gehele onderzoek hoop ik in het voorjaar van 2025 aan de minister te kunnen aanbieden.

Voortgang van het onderzoek
Historische bronnen

De onderzoekers van het IISG hebben veel informatie verzameld in archieven verspreid over Nederland. Ook hebben ze documenten te lezen gekregen die mensen nog thuis hadden.

Ze hebben informatie gevonden over de gang van zaken in doorgangshuizen voor ongehuwde moeders. Ze keken naar verslagen en reglementen uit het archief van FIOM. Daarnaast hebben ze uitgezocht hoe er door psychiaters en psychologen over afstand en adoptie werd gedacht en hoe de invloed van deze deskundigen was. Ook hebben ze onderzocht hoe leiders in de samenleving, zoals geestelijken, schreven en spraken over afstand en adoptie. Ze hebben verslagen van debatten in de Tweede Kamer over afstand en adoptie bestudeerd. Hoe zat de wetgeving nou precies in elkaar en wat is daarin veranderd? Ze hebben zoveel mogelijk informatie uit die tijd verzameld om goed te kunnen beschrijven
hoe er in die jaren werd gedacht over afstand en adoptie en hoe er werd omgegaan met de mensen over wie het ging.

Ze hebben nog niet alle informatie die nodig is. Sommige documenten die ze moeten bestuderen, bevatten veel informatie over mensen die te maken kregen met afstand en adoptie. Daar staan soms ook namen en woonplaatsen bij en soortgelijke privé-informatie. De onderzoekers moeten te weten kunnen komen hoe er indertijd met individuele mensen is omgegaan. Daarom moeten ze ook die meer persoonlijke documenten bekijken. Maar ze hoeven niet te weten, en al helemaal niet te beschrijven, over wie dat precies ging. Die privé-informatie hoort niet in hun onderzoek. Daarom hebben de onderzoekers samen met de archieven waar deze documenten liggen, veel tijd gestoken in het opzetten van heel zorgvuldig beveiligde werkwijzen. Zo kunnen ze te weten komen wat nodig is, en hoeven ze niet te veel over personen te weten. Daarom duurt dit laatste stukje van hun informatieverzameling lang.

Van de onderzoekers, van de commissie en van iedereen die al lang wacht op het rapport vraagt dit geduld.

DE ANDERE TWEE DEELONDERZOEKEN: ERVARINGEN VAN MENSEN (ATRIA) EN HEDENDAAGSE
PERSPECTIEVEN (MU)

De onderzoekers van Atria en de onderzoekers van de Universiteit Maastricht zijn met het laatste deel van hun onderzoekswerk bezig. Ze zijn al hun informatie op een rij aan het zetten en aan het beschrijven. Ze overleggen in deze laatste fase regelmatig met de commissie. Zo bekijken onderzoekers en commissie samen hoe ze aan alle aspecten van de geschiedenis van afstand en adoptie aandacht kunnen besteden. Het is voor iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek belangrijk om te weten dat ieders verhaal anders is, en dat de onderzoekers en commissie aan al die verschillende ervaringen ruimte willen geven.

De planning van de commisie

In de komende zomermaanden zullen de onderzoeksrapporten van de onderzoekers van Atria (Ervaringen van mensen) en de onderzoekers van de Universiteit Maastricht (Hedendaagse perspectieven) afgemaakt worden. Als daarna ook het rapport van de onderzoekers van IISG (Historische bronnen) klaar is, schrijft de commissie het eindrapport. Dat eindrapport is dus gebaseerd op alle informatie uit de deelonderzoeken. De commissie hoopt in het voorjaar van 2025 haar eindrapport met de drie deelrapporten aan de minister te kunnen aanbieden. De minister zal daarna het eindrapport en ook de drie deelrapporten naar buiten brengen.

Contact met de commissie

www.cbaa.nl
Vragen over het onderzoek kunnen naar:
info@cbaa.nl 
Aanmelden voor het bulletin kan via: bulletin@cbaa.nl

CBAA.nl maakt gebruik van cookies