A shot of an Eurasian Starlings looking up towards sky asking for rain

Bulletin 7 Commissie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie

februari 2024

Dit is het zevende bulletin van de commissie die onderzoek doet naar afstand en adoptie in Nederland in de periode van 1956 tot 1984. Als u mensen kent die dit een belangrijk onderwerp vinden dan kunt u ze dit bulletin doorsturen. Zij kunnen zich ook zelf opgeven via bulletin@cbaa.nl zodat ze het de volgende keer automatisch toegestuurd krijgen.

Dit bulletin gaat over de sluiting van het deelonderzoek ‘Historische Bronnen’. Als u documenten over afstand en adoptie uit 1956 tot 1984 aan de onderzoekers wilt laten zien, kunt u ze nog mailen tot en met 29 februari 2024. Ook leest u over de planning van de commissie en de voortgang van de deelonderzoeken.

Voorwoord van de voorzitter

Micha de Winter

We zijn in een volgende fase van ons onderzoek gekomen. Veel mensen hebben de vragenlijsten ingevuld en verhalen opgestuurd naar de onderzoekers van Atria. De onderzoekers nemen nu de tijd om die goed te bekijken. Ook gaan ze in de komende weken mensen interviewen. Ik ben erg blij met alle informatie die deelnemers hebben willen geven in dit onderzoek. Zo kunnen we een goed beeld schetsen van hoe mensen die te maken hadden met afstand en adoptie dit beleefd hebben en wat dit tot de dag van vandaag voor ze betekent.

Ook ons onderzoeksteam van de universiteit Maastricht is klaar met het ophalen van informatie bij mensen. Zij zijn veel te weten gekomen over hoe mensen naar deze geschiedenis kijken en wat ze vinden van hoe we met deze geschiedenis zouden moeten omgaan. Ze leggen nu de interviews naast elkaar. Waar verschillen ze van elkaar? Welke raakvlakken zijn er?

De onderzoekers van het IISG zijn nog druk bezig hun informatie te verzamelen. U kunt nog tot het einde van deze maand contact met hen opnemen om documenten uit die tijd door hen te laten bekijken. Verderop in dit bulletin leest u meer over de onderzoeken.

Als voorzitter van de commissie ben ik heel blij dat we zoveel medewerking krijgen in ons onderzoek. Ik heb ook gezien dat dit onderzoek rustig en zorgvuldig moet gebeuren. Het onderwerp weegt zwaar in de levens van betrokkenen. We willen het niet overhaasten. Ons doel is nu om het rapport in de lente van 2025 te presenteren.

Voortgang van het onderzoek
Historische bronnen

De onderzoekers van het IISG bezoeken verschillende archieven verspreid over Nederland. Ze lezen verslagen, reglementen en andere documenten om te zien hoe afstand en adoptie verliepen in de jaren 1956 tot 1984.

Papieren over afstand en adoptie uit de jaren 1956 tot 1984 die mensen nog thuis hebben zijn ook belangrijk voor de onderzoekers. Zij zijn nog op zoek naar stageverslagen van mensen die in die tijd stage liepen bij een tehuis waar kinderen geboren en afgestaan werden, of bij een andere instantie die met afstand en adoptie te maken had. Ook hebben ze belangstelling voor brieven van instanties, dossiers, en ook persoonlijke brieven of kaartjes en dagboeken of fotoboeken waarin geschiedenissen van mensen met afstand en adoptie zichtbaar worden.

Als u nog papieren hebt en als u die wilt laten lezen aan de onderzoekers van het deelonderzoek Historische Bronnen, kunt u hen nog mailen via cbaa@iisg.nl tot en met 29 februari 2024. Daarna is hun e-mailbox gesloten.

Ook op de website www.cbaa.nl staat nog tot en met 29 februari 2024 een aanmeldknop om contact op te nemen met deze onderzoekers.
Stuur geen documenten mee met uw mail. Het zijn vaak persoonlijke documenten met veel privé-informatie. De onderzoekers maken eerst afspraken met u over het veilig bekijken van uw documenten. De documenten blijven altijd van u en de onderzoekers beschrijven de informatie die ze gebruiken altijd zo dat mensen over wie het gaat, niet herkenbaar zijn.

Ervaring van mensen

De onderzoekers van Atria zijn begonnen met het uitnodigen van een beperkt aantal mensen voor interviews. Ze interviewen mensen die een kind afstonden, mensen die als kind zijn afgestaan, mensen die een afgestaan kind grootbrachten en naasten van al deze mensen. Er wordt geloot wie er uitgenodigd worden voor een interview.

In hun onderzoek hebben ze dan straks drie soorten van informatie over de ervaringen van mensen verzameld.

  • Ze hebben antwoorden op de vragen uit de ingevulde vragenlijsten.
  • Ze hebben verhalen die mensen zelf hebben ingestuurd over hun eigen geschiedenis.
    Daarin staan de ervaringen van mensen en wat zij belangrijk vinden in hun eigen
    woorden beschreven.
  • En als derde manier houden de onderzoekers interviews waarin ze diepgaand in
    gesprek gaan met mensen over hun eigen ervaringen. Daarin verwoorden mensen hun ervaringen mondeling.


Zo bekijken ze de ervaringen van mensen op drie verschillende manieren. De uitkomsten van vragenlijsten, verhalen en interviews leggen ze naast elkaar om een goed beeld te kunnen geven van alle ervaringen met afstand en adoptie.

Hedendaagse perspectieven (MU)

De onderzoekers van de Universiteit van Maastricht hebben uitgebreide gesprekken gevoerd met mensen die te maken kregen met afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Ze hebben deze mensen gevraagd hoe zij aankijken tegen de omgang met deze geschiedenis. Hoe is er al die jaren over dit onderwerp gedacht en gesproken en wat vinden mensen daarvan? Hoe zouden we volgens hen vanaf nu met de geschiedenis van afstand en adoptie moeten omgaan?

De onderzoekers vertellen dat dit waardevolle ontmoetingen zijn geweest. Het is fantastisch dat mensen hun gevoelens, gedachten en overwegingen bij dit onderwerp hebben willen delen met de onderzoekers.

De onderzoekers van dit deelonderzoek nemen nu de tijd en rust om alle informatie te verwerken. Ze leggen de verschillende manieren van kijken naar deze geschiedenis naast elkaar. Daarover gaan ze nog een keer met de geïnterviewden in gesprek. Zo komen ze tot een evenwichtig eindrapport.

De planning van de commisie

Toen de minister de opdracht voor dit onderzoek gaf aan de commissie, is goed nagedacht over een haalbare planning. Het leek erop dat dit onderzoek in twee jaar klaar zou kunnen zijn. Het onderzoek blijkt enkele maanden meer tijd nodig te hebben.

De commissie wil heel zorgvuldig te werk te gaan. Het onderzoek raakt persoonlijke ervaringen van mensen. Er is de laatste jaren al veel over binnenlandse afstand en adoptie gezegd en geschreven. Dat heeft niet altijd goed uitgepakt. Daarom is zorgvuldige omgang met mensen en met onderzoeksprocessen nu des te meer van belang. Daar nemen we dus de tijd voor. We hopen in het voorjaar van 2025 het eindrapport aan de minister te kunnen aanbieden. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Contact met de commissie

www.cbaa.nl
Vragen over het onderzoek kunnen naar:
info@cbaa.nl 
Aanmelden voor het bulletin kan via: bulletin@cbaa.nl

CBAA.nl maakt gebruik van cookies