A shot of an Eurasian Starlings looking up towards sky asking for rain

Bulletin 6 Commissie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie

januari 2024

Dit is het zesde bulletin van de commissie die onderzoek doet naar afstand en adoptie in Nederland in de periode van 1956 tot 1984. Als u mensen kent die dit een belangrijk onderwerp vinden dan kunt u ze dit bulletin doorsturen. Zij kunnen zich ook zelf opgeven via bulletin@cbaa.nl zodat ze het de volgende keer automatisch toegestuurd krijgen.

Dit bulletin gaat over de sluiting van het deelonderzoek ‘Ervaringen van mensen’. U kunt zich voor dit deelonderzoek nog tot 31 januari 2024 aanmelden.

Voorwoord van de voorzitter

Micha de Winter

Het onderzoek van Atria gaat sluiten op 31 januari 2024. We hebben het een paar keer uitgesteld om zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te doen. Nu moeten de onderzoekers aan de slag met de volgende werkzaamheden. Er is tijd nodig om nog op andere manieren informatie te verzamelen. En dan moeten de onderzoekers en de commissie alle verzamelde informatie goed op een rijtje zetten en een duidelijk en evenwichtig eindrapport schrijven, dat recht doet aan alle mensen over wie deze geschiedenis gaat.

Ik ben iedereen die persoonlijke ervaringen met de onderzoekers wilde delen erg dankbaar. Alle verhalen die we binnenkrijgen zijn nuttig voor dit onderzoek. Tegen iedereen die aarzelt om de vragenlijst in te vullen, of om uw al eerder opgeschreven eigen verhaal in te sturen, zeg ik: doe mee! Ook als u nog papieren uit die tijd hebt die u wilt delen met de onderzoekers dan zijn we daar blij mee. De verhalen die we al hebben ontvangen maken het onderzoek de moeite waard. En elk verhaal dat u nog met ons kunt delen voegt iets belangrijks toe.

In dit bulletin leest u nog een keer over de mogelijkheden om uw bijdrage te leveren.

Voortgang van het onderzoek

Ervaringen van mensen (Atria)

Dit deelonderzoek gaat sluiten!

De aanmeldtermijn van dit deelonderzoek is al een paar keer verlengd om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om zich aan te melden. Nu komt de definitieve sluiting eraan:
U kunt zich nog tot en met 31 januari 2024 aanmelden om mee te doen aan het deelonderzoek van Atria naar ervaringen van mensen. U krijgt dan de vragenlijst toegestuurd en dan hebt u nog tot en met 11 februari 2024 de tijd om uw ingevulde vragenlijst en/of uw eigen verhaal dat u wilt meesturen in te sturen.

Klik hier om u aan te melden voor deelname aan het deelonderzoek Ervaringen van mensen door Atria. Of kijk op de website www.cbaa.nl voor meer informatie.
Ook als u zich al eerder hebt aangemeld, maar nog geen vragenlijst hebt ingevuld, of nog geen eigen verhaal hebt ingestuurd, en u wilt dat nog wel graag doen, dan kan dat nog tot en met 11 februari 2024.

Vanaf de maand februari gaan de onderzoekers van Atria mensen benaderen die hebben aangekruist dat ze geïnterviewd willen worden. Niet iedereen die zich heeft opgegeven voor een interview wordt geïnterviewd. Door loting bepalen de onderzoekers wie ze gaan uitnodigen voor een interview. De loting gebeurt zo dat er verschillende mensen worden uitgenodigd voor de interviews. Er worden mensen geïnterviewd die als kind zijn afgestaan, en ook mensen van wie een kind is afgestaan, mensen die een afgestaan kind hebben grootgebracht, en naasten van deze mensen.

 
Historische bronnen (IISG)

Als u nog papieren thuis hebt over afstand en adoptie uit de jaren 1956 tot 1984 en als u die graag zou willen laten lezen aan de onderzoekers van het deelonderzoek Historische Bronnen, kunt u hen nog steeds mailen via cbaa@iisg.nl. Hun mailadres sluit op 1 maart 2024

Ook op de website www.cbaa.nl vindt u een aanmeldknop om contact op te nemen met deze onderzoekers.

Zij hebben belangstelling voor brieven van instanties, voor dossiers, en ook voor persoonlijke brieven of kaartjes en dagboeken of fotoboeken waarin geschiedenissen van mensen met afstand en adoptie zichtbaar worden. Tot en met 1 maart 2024 kunnen uw papieren dus nog een rol spelen in het onderzoek.

Stuur nog niet meteen uw documenten mee met uw mail. Het zijn immers heel persoonlijke documenten met veel privé-informatie. De onderzoekers willen graag eerst afspraken met u maken over het veilig inzien van uw documenten. De documenten blijven altijd van u en de onderzoekers zullen ook geen informatie gebruiken waardoor men kan weten om wie het gaat.

Contact met de commissie

www.cbaa.nl
Vragen over het onderzoek kunnen naar:
info@cbaa.nl 
Aanmelden voor het bulletin kan via: bulletin@cbaa.nl

CBAA.nl maakt gebruik van cookies