A shot of an Eurasian Starlings looking up towards sky asking for rain

Bulletin 5 Commissie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie

december 2023

Dit is het vijfde bulletin van de commissie die onderzoek doet naar afstand en adoptie in Nederland in de periode van 1956 tot 1984. Als u mensen kent die dit een belangrijk onderwerp vinden dan kunt u ze dit bulletin doorsturen. Zij kunnen zich ook zelf opgeven via bulletin@cbaa.nl zodat ze het de volgende keer automatisch toegestuurd krijgen.

In deze aflevering van het Bulletin vindt u een belangrijk bericht over hoe lang het onderzoek naar ervaringen van mensen door Atria nog loopt. We laten ook zien wat voor documenten het deelonderzoek naar Historische Bronnen ontvangt. En we vertellen over een nieuwe video op de website van de CBAA.

Voorwoord van de voorzitter

Micha de Winter

U krijgt al vlot na het vorige bulletin nu de vijfde aflevering. We hebben gemerkt dat er meer tijd nodig is voor mensen om aan het vragenlijstenonderzoek mee te doen. Daarom sluiten we de aanmelding nog niet. U leest hier meer over in dit Bulletin. We hopen dat nog veel meer mensen gaan meedoen. Helpt u ons om deze boodschap te verspreiden?

We zijn heel blij met alle mensen die tot nu toe onze vragenlijst hebben ingevuld. Het invullen van zo’n vragenlijst is niet niks. Het zijn heel veel vragen. Ze zijn allemaal belangrijk voor het onderzoek. En het kan gebeuren dat je je afvraagt bij het invullen van al die vragen of jouw persoonlijke verhaal wel goed naar voren komt. We zijn daarom blij dat mensen naast de vragenlijst ook hun eigen verhalen opsturen. We roepen u op om die mogelijkheid te gebruiken als u het gevoel hebt dat u in de vragenlijst niet alles kwijt kunt. U kunt erop rekenen dat Atria ook uw eigen verhaal meeneemt in het onderzoek, en de opmerkingen die u maakt bij de vragenlijst. Hoe het werkt leest u in dit Bulletin.

De afgelopen week mocht ik een mooi gesprek voeren met iemand die meedoet aan het onderzoek. In een opname van dit gesprek legt zij uit waarom het voor haar belangrijk is om mee te doen. Op onze website kunt u ons gesprek bekijken. Ook hierover leest u meer in dit bulletin. Misschien helpt de video u om uw keuze te maken, ja of nee, als u nog aarzelt om mee te doen aan het onderzoek.

Bijzonderheden uit het onderzoek

Ervaringen van mensen (Atria)

De commissie en Atria hebben samen besloten dat de aanmelding voor het onderzoek nu nog niet gaat sluiten. De aanmelding blijft tot in ieder geval 15 december open. Zo krijgen mensen meer tijd om te besluiten of ze willen meedoen. En zo krijgen mensen die zich hebben aangemeld meer tijd om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

De onderzoekers zien in de aanmeldingen dat er nog weinig mensen hebben meegedaan die voor een afgestaan kind hebben gezorgd, zoals pleegouders of adoptieouders. Ook zien ze nog weinig vaders van wie een kind is afgestaan als deelnemer in ons onderzoek. Het zou fantastisch zijn als ook zij wilden meedoen. Ook voor hen verlengen we de aanmeldtermijn.

Dus, kent u nog mensen die te maken hebben gehad met afstand en adoptie, laat u ze dan weten dat ze van harte uitgenodigd zijn om mee te doen aan het onderzoek?

We horen soms dat mensen het gevoel hebben dat ze in de lange vragenlijst niet helemaal kwijt konden wat ze eigenlijk willen vertellen over hun persoonlijke geschiedenis van afstand doen, van afgestaan zijn, of opgenomen zijn in een pleeg- of adoptiegezin. Als u dat gevoel ook hebt, dan kunt u ook uw eigen verhaal aan de onderzoekers van Atria sturen. In de aanmelding bij Atria kon u aankruisen of u een eigen verhaal wilde meesturen. Ook als u dat niet hebt aangekruist, maar eigenlijk nog wel een verhaal wilt opsturen, dan kan dat. En u kunt ook uw eigen verhaal insturen als u de vragenlijst niet heeft ingevuld.

Dat kan een verhaal zijn dat u al eerder heeft verteld, bijvoorbeeld in het vorige onderzoek. Maar het kan ook een verhaal zijn dat u nog wilt opschrijven, waarin u over uw eigen geschiedenis en ervaringen vertelt. Bijvoorbeeld over de invloed in uw leven van het afstand doen of juist het afgestaan zijn. Of over de invloed -toen en nu- van de opname in een nieuw gezin. Of over de eventuele zoektocht naar uw biologische kind of ouders; hoe ziet het contact met hen er nu uit, en wat heeft dit voor u betekend? Dit zijn alleen voorbeelden, u vertelt natuurlijk uw eigen verhaal over de dingen die u belangrijk vindt. Het kan een uitgebreid en compleet verhaal zijn, maar ook een paar herinneringen en gevoelens die voor u in uw levensverhaal belangrijk zijn.

Als u informatie wilt toevoegen aan uw ingevulde vragenlijst kunt u uw verhaal mailen aan ervaringenvanmensen@Atria.nl of per post opsturen. De onderzoekers nemen de ingestuurde verhalen mee in het onderzoek. Natuurlijk gebeurt dit volledig anoniem.

Historische bronnen (IISG)

De onderzoekers van IISG zijn geïnteresseerd in papieren over afstand en adoptie uit de jaren 1956 tot 1984 die mensen nog thuis hebben liggen. Bijvoorbeeld dossiers, brieven of dagboeken. Daarom hebben ze een mailadres opengesteld voor mensen die dit soort papieren willen laten lezen, cbaa@iisg.nl.

Ze hebben in hun mailbox al waardevolle berichten ontvangen. Er bestaan bijvoorbeeld onderzoeken uit de vorige eeuw die je in de bibliotheek of op het internet niet kunt vinden. De onderzoekers van IISG hebben zo’n onderzoek gekregen. Daarin hebben ze interviews kunnen lezen met maatschappelijk werkers die met afstand en adoptie te maken kregen.

Zo weten ze hoe die maatschappelijk werkers toen dachten en spraken over afstand en adoptie. Dat is belangrijke informatie. Ook krijgen de onderzoekers persoonlijke dossiers aangeboden van mensen. Daarin kunnen ze informatie lezen over hoe er met afstand en adoptie werd omgegaan.

Als u ook papieren uit die tijd aan de onderzoekers wilt laten lezen, kunt u via de knop op onze website een mail sturen naar het mailadres cbaa@iisg.nl. Stuurt u niet zomaar uw papieren op. Het is belangrijk om eerst goede afspraken te maken over de manier waarop de onderzoekers uw papieren veilig kunnen bekijken.

Opname gesprek voorzitter

Voorzitter Micha de Winter heeft deze week een gesprek gevoerd met iemand die aan het onderzoek heeft meegedaan. Ze hebben gesproken over haar persoonlijke verhaal en wat het voor haar betekent om te leven met een geschiedenis van afstand en adoptie. Ook ging het over de betekenis die afstand en adoptie heeft in de levens van de vele andere mensen om haar heen, en over waarom het belangrijk is voor haar om aan dit onderzoek mee te doen en de vragenlijst in te vullen.

Een foto uit het gesprek van de voorzitter met ervaringsdeskundige Nienke. Zie onze website

Op de website CBAA.nl kunt u de opname van het gesprek bekijken. (U kunt hier klikken) De video duurt iets meer dan een kwartier. Deze video of delen daaruit mogen niet worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de CBAA. Natuurlijk kunt u mensen wel wijzen op onze website cbaa.nl als ze het gesprek ook graag willen bekijken.

Contact met de commissie

www.cbaa.nl
Vragen over het onderzoek kunnen naar:
info@cbaa.nl 
Aanmelden voor het bulletin kan via: bulletin@cbaa.nl

CBAA.nl maakt gebruik van cookies