A shot of an Eurasian Starlings looking up towards sky asking for rain

Bulletin 3 Commisie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie

oktober 2023

Dit is het derde bulletin van de commissie die onderzoek doet naar afstand en adoptie in Nederland in de periode van 1956 tot 1984. Als u mensen kent die dit een belangrijk onderwerp vinden dan kunt u ze dit bulletin doorsturen. Zij kunnen zich ook zelf opgeven via bulletin@cbaa.nl zodat ze het de volgende keer automatisch toegestuurd krijgen.

Voorwoord van de voorzitter

Micha de Winter

Beste lezer, als voorzitter van de Commissie Binnenlandse Afstand en Adoptie ben ik erg blij dat onze website nu af is. Daar kan iedereen die te maken heeft gehad met dit belangrijke, en voor velen heel gevoelige onderwerp, zich aanmelden om mee te doen met het onderzoek. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen dit zullen doen. Dan kunnen we de geschiedenis van afstand en adoptie in ons land zorgvuldig in kaart brengen. In de tijd dat we met de voorbereidingen van dit onderzoek bezig zijn heb ik zelf al heel wat verhalen van mensen gehoord. Hoe verschillend die ook zijn, uit veel verhalen blijkt hoezeer de gebeurtenissen uit het verleden mensen ook nu nog bezighouden. Soms omdat ze nog steeds veel emoties oproepen, soms ook omdat mensen op zoek zijn naar ontbrekende schakels uit hun eigen levensgeschiedenis. En ook zijn er mensen die me vertelden dat de afstand of de adoptie weinig problemen gaf.

Ik realiseer me dat het meedoen aan dit onderzoek lastig kan zijn omdat het je terugbrengt naar het verleden. Daarom wil ik u nu al laten weten dat de commissie u heel dankbaar is voor uw deelname. We vinden het moedig dat u uw persoonlijke verhaal wilt delen.

Het onderzoek kan u geen antwoorden geven op vragen over uw persoonlijke situatie. Door zoveel mogelijk verschillende verhalen te verzamelen proberen we wel een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat er in de jaren 1956-1984 is gebeurd. Voor de verschillende verhalen is in dit onderzoek alle ruimte. Dus: heel fijn als u wilt meedoen, en mocht u anderen kennen die ook een verhaal te vertellen hebben: moedig ze alstublieft aan om ook mee te doen. Dank u wel!

In deze aflevering van het bulletin gaat het over de nieuwe website van de commissie, waar u zich kunt aanmelden voor het onderzoek. Ook leest u wie er kunnen meedoen aan het onderzoek.

Website van de commissie

Vanaf vandaag kunt u terecht op de nieuwe website van de commissie: CBAA.nl

U leest er alle informatie over de commissie, over de deelonderzoeken en over hoe u daaraan kunt meewerken. Er staat aanvullende informatie over het onderzoek op de website in een hoofdstukje Veel gestelde vragen en u kunt de tot nu toe verschenen bulletins op de website vinden.

Wie kan er meedoen aan het onderzoek?

Het gaat om de persoonlijke ervaringen van iedereen die te maken heeft gehad met afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Daaronder vallen in ieder geval de volgende personen:

  • Iedereen van wie een kind is afgestaan. Dat kunnen vrouwen zijn (moeders) of mannen (vaders). Het kind kan uit vrije wil zijn afgestaan of onder druk vanuit de omgeving.
  • Iedereen die als kind is afgestaan.
  • Iedereen die heeft gezorgd voor een kind dat was afgestaan, bijvoorbeeld adoptieouders of pleegouders.
  • Familieleden of partners of andere naasten van mensen die te maken kregen met afstand en adoptie.
  • Ook als u als professional betrokken bent geweest bij binnenlandse afstand en adoptie in de periode 1956-1984 kan uw kennis hierover belangrijk zijn voor de onderzoekers.


Ieders ervaring met afstand en adoptie is anders en elk verhaal is belangrijk in ons onderzoek. Voor sommige mensen bijvoorbeeld die een kind moesten afstaan is dit een zeer beschadigende ervaring geweest die nog altijd moeilijkheden in het leven veroorzaakt. Andere mensen die een kind afstonden hebben hier inmiddels vrede mee gevonden. Weer andere mensen die een kind afstonden hebben hier juist zelf een bewuste keuze voor gemaakt. Ook mensen die als kind zijn afgestaan hebben dit niet allemaal op dezelfde manier ervaren in de loop van hun leven. Er zijn zoveel verschillende ervaringen en zoveel verschillende gevoelens hierover.

De commissie vindt het belangrijk dat u weet dat uw verhaal ertoe doet. Ook al denkt u misschien dat het niet zo belangrijk is. Of heeft u het gevoel dat uw verhaal totaal anders is dan alle verhalen die u ergens anders hoort of leest. Misschien hebt u het idee dat u niet precies genoeg weet hoe het allemaal is gelopen en dat u dus niet genoeg te vertellen heeft.

De commissie nodigt u allemaal uit om u aan te melden voor deelname aan het onderzoek. Als zoveel mogelijk mensen hun eigen verhaal en hun eigen ervaringen meegeven, kan de commissie een goed, genuanceerd en diepgaand beeld vormen van hoe de geschiedenis van afstand en adoptie eruit heeft gezien en wat dat voor mensen heeft betekend.

Als u nog twijfels heeft, of zich afvraagt of de commissie wel op zoek is naar een verhaal zoals dat van u, kunt u natuurlijk mailen naar info@cbaa.nl

Hoe werkt het aanmelden?

Op de website staat uitleg over de deelonderzoeken. Daar komt u op als u klikt op ‘Het Onderzoek’, en ook als u klikt op ‘Meedoen aan het onderzoek’. U kunt zich voor twee deelonderzoeken aanmelden, voor het deelonderzoek naar historische bronnen en voor het deelonderzoek naar ervaringen van mensen.

Bij de uitleg op de website over het deelonderzoek naar ervaringen van mensen leest u dat de onderzoekers van Atria zoveel mogelijk verschillende ervaringen willen verzamelen. Onder die uitleg staat een knop: ‘Meedoen deelonderzoek’. Als u daarop klikt, komt u op de aanmeldpagina van Atria. Daar kunt u zich aanmelden voor het invullen van een vragenlijst. Die vragenlijst ontvangt u dan binnen vijf werkdagen. U kunt de vragenlijst op de computer invullen, of op papier. Als dat niet gaat, kan iemand van Atria ook telefonisch met u de lijst doornemen en invullen. Ook dat kunt u aangeven bij uw aanmelding.

In de aanmelding voor het deelonderzoek van Atria wordt ook gevraagd of u mogelijk geïnterviewd wilt worden over uw ervaringen. Niet alle deelnemers aan het onderzoek worden ook geïnterviewd. Als u open staat voor een interview moet u enkele gegevens over uzelf invullen, zoals uw naam en uw mailadres en hoe u te maken hebt gehad met afstand en adoptie, bijvoorbeeld als afgestaan kind of anders. Die gegevens hebben de onderzoekers van Atria nodig om genoeg mensen met verschillende ervaringen mee te laten doen. Zij bepalen door middel van loting wie zij uitnodigen voor een interview. Op hun eigen aanmeldpagina legt Atria u meer uit over hoe zij dit onderzoek aanpakken.

Bij de uitleg op de website over het deelonderzoek naar historische bronnen leest u dat de onderzoekers van IISG geïnteresseerd zijn in documenten over afstand en adoptie uit 1956 tot 1984 die mensen thuis hebben liggen. Dat kunnen bijvoorbeeld brieven zijn, of dagboeken of officiële documenten. Er is onder die uitleg een knop ‘bijdrage leveren aan het onderzoek’. Die knop doet het op dit moment nog niet, die werkt vanaf eind oktober. Als u dan daarop klikt opent een e-mail aan de onderzoekers van IISG waarin u hun kunt schrijven wat voor documenten u met ze wilt delen. Zij maken dan verdere afspraken met u over het inzien van uw documenten.

Contact met de commissie

www.cbaa.nl
Vragen over het onderzoek kunnen naar:
info@cbaa.nl 
Aanmelden voor het bulletin kan via: bulletin@cbaa.nl

CBAA.nl maakt gebruik van cookies